Aiping Tai Chi Aiping Tai Chi

What is your school’s traditional Tai Chi lineage?

Yang Style Tai Chi: Founder Yang Lu Chan –> Son Yang Jianhou –> Son Yang Chengfu –> Disciple Fu Zhongwen –> Cheng Aiping

Sun Style Tai Chi: Founder Sun Lutang –> Disciple Li Tianji and Daughter Sun Jianyun –> Cheng Aiping

Chen Style Tai Chi: 11th Generation Chen Style Tai Chi lineage holders Chen Xiaowang and Chen Zhenglei –> Cheng Aiping